For de fleste starter deres uddannelsesforløb i 0. Klasse, ved 5 eller 6 års alderen. Her bliver man så småt introduceret for hvordan det er at gå i skole. De næste 10 år vil gå med folkeskolen. Man kan vælge at tage et 11. År ekstra, ved at tage en 10. Klasse. 9. Og 10. Disse er to af de mest markante skoleår. Her tager man typisk beslutningen om hvilken slags uddannelse man vil stile imod – til at starte med om det skal være en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. Denne artikel henvender sig specielt til dig, som skal til at tage en beslutning om en videregående uddannelse.

I Danmark er der i alt 8 universiteter, spredt ud over det meste af landet. De tre mest prominente er Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Ud over disse er der også mere specialiserede gymnasier, såsom Copenhagen Business School (Handelshøjskolen) og Danmarks Tekniske Universitet i København. Mange har en forestilling om hvor de godt kunne tænke sig at studere. Specielt storbyerne Aarhus og København, har en særlig tiltrækningskraft på de unge. Det er dog typisk også på disse universiteter, at adgangskravene er særligt høje. Man kan finde lavere karakterkrav, hvis man også er villig til at søge ind på andre universiteter. Dette giver dig større chance for at blive optaget på den uddannelse du gerne vil, hvilket burde være førsteprioriteten. Din uddannelse følger dig hele livet, og lægger grundstenene for hvad du kan beskæftige dig med i fremtiden.

Din uddannelse bør derfor være et valg, du træffer efter grundig overvejelse. Hvad interesserer du dig for, og i hvilken branche kunne du se dig selv arbejde i fremtiden? Som man siger, hvis man finder noget man elsker at beskæftige sig med, så skal man ikke arbejde en dag mere i sit liv. Det er også godt med 2. Og 3. Prioriteter, så man har noget andet man kan lave, hvis man ikke kommer ind på det førstevalgte. Men som sagt, mulighederne kan være større, hvis man søger bredt over hele landet.